[vc_row][vc_column][vc_column_text]17 Julie. Bolgagrad, Rusland.

Liewe medewerkers in Christus se diens,

Baie dankie vir julle Jesus-liefde en voorbidding en ondersteuning. Julle is vir ons ‘n onbeskryflike groot seen en bemoediging. Ons is een span, een familie, een liggaam, saam in diens van Jesus Christus, ons HERE, die EEN wat vir ALMAL gesterf het, wie se liefde ons dring om nie meer vir ons self te leef nie, maar vir HOM wat vir ons gesterf en opgestaan het. Ons sien nou elke mens ingesluit en gewaardeer in Christus. Christus se liefde in ons vir elke mens op aarde het alle diskriminasie totaal gekanselleer in die openbaring van Vader se waardering van elke mens.

Sedert ons, ek en Dima, my tolk, 7 weke gelede na Rastov, hoofstad van die Suide van Rusland, gekom het, het die Here so duidelik vir my gese dat my persoonlike bediening al meer mobiel sal wees. Dis ‘n rerige “GAAN, en dissipel alle nasies..”. Heerlike belofte van Christus daaraan gekoppel – “KYK, EK IS, is met julle al die dae tot aan die einde van die wereld!’ ‘n Paar weke terug, oppad na ‘n tronk 150 km vanaf Rastov met Dzenia, wat ek dink kwalifiseer vir ‘n resiesdrywer enige plek op aarde, het ek ook duidelik gevoel dat daar ‘n baie sterk tempo-versnelling in ons bediening kom. Totale fokus en absolute toewyding en gerigtheid NET op die bediening van Chritus wat voortgesit moet word. Jesus se laaste gebed vir Sy dissipels, terwyl Hy oppad was om te gaan sterf vir die wereld, was – ’Vader, SOOS U MY GESTUUR in hierdie wereld in, SO STUUR EK HULLE in die wereld in…’

Julle medewerking en gebedsbetrokkenheid en hulp is so ‘n sterk deel van die tasbare bewys van SY teenwoordigheid en SY ondersteuning en voorsiening aan ons om SY opdrag uit te voer! Baie, baie dankie…

Die volgende het ek begin skryf soos wat ons tussen alles wat gedurig gebeur het bietjies, bietjies tyd gehad het:

Die dringendheid van die uitvoering van die Christus se Groot Opdrag, neem by die dag toe. Dis nou 3uur in die oggend, die 1e Julie. Ek het na twee ure se slaap wakker geword en met gebrokenheid weer gedink aan my kosbare vriend, Igor, van wie ons gisteraand die nuus gekry het dat hy oorlede is. Verlede jaar in Oktober het ons die eerste keer die voorreg gehad om na Siberie te gaan Die drie-weke ondervinding was onbeskryflik. Vanaf Mosko het ons oor vyf tydsones gevlieg na Irkutsk, die hoofstad van die een provinsie van Siberie. Vanaf die stad Irkutsk het ons na talle dorpe en plekke gegaan en wonderlike geloofshelde ontmoet en was ons oorweldig deur die ontsaglike geestelike nood-toestand waarin die mense lewe. Die Irkutsk provinsie is geografies groter as die hele Suid Afrika en hierdie provinsie is minder as een vyfde van Siberie! Daagliks het ons vir baie ure in baie dorpe bedien en wonderwerke van verlossing en vrymaking en ook genesing oral beleef. Gedurende die tyd het ons ook vir Igor en sy pragtige vrou, Masha, en hul drie klein kindertjies ontmoet. Igor was pastor in die dorp, Usole. Igor se ouers was beide senior offisiere in die Sowjet Unie weermag. Soos die meerderheid jongmense het Igor dwelms begin gebruik en as totale dwelmslaaf het hy uiteindelik in die hospitaal beland en sterwend aan vigs en TB, het hy vir Christus ontmoet en is hy totaal verlos en genees. Na sy rehabilitasiejaar is hy getroud met Masha en na sy Bybelskool opleiding is hy as sendeling gestuur na Usole waar ‘n gemeente ontstaan het van jong bekeerlinge en vanwaar hy binne 5 jaar in sewe aanliggende dorpe kerke geplant en rehabsentrums begin het. Wat ‘n voorreg was dit vir my en Dima om by hulle te kon tuisgaan en vir ‘n paar dae deel te he aan die tempo en intensiteit van hul bediening. Gedurende April en Mei hierdie jaar was ons vir omtrent 40 dae weer in Siberie en het ons nog baie meer plekke besoek en daagliks vir baie ure aanmekaar bedien. Die paar dae by Igor hulle was weer geweldig vol en die opvolgwerk in hulle hoofgemeente en groot rehabsentrum was dinamies geseend. Voor ons koms was Igor vir omtrent ‘n maand in die hospitaal met koors en hulle kon nie vasstel wat die probleem was nie. Kort voor ons koms is hy ontslaan en moes daagliks medikasie gebruik om die koors te onderdruk. Ons het natuurlik vir hom gebid en agterna gehoor dat die koors vir die eerste keer gebreek het en dat dit nie nodig vir hom was om verdere medikasie te gebruik nie. Hy het ‘n ruk gelede weer siek geword en is in die hospitaal oorlede…

My hart was baie stukkend en die nag het ek baie min geslaap. Vroeg die oggend het Vader vir my vrede gegee in die openbaring dat die saadkorrel wat in die grond geval en gesterf het baie vrug sal dra en dat daar in die plek van Igor baie seuns en dogters opgewek sal word wat deurweek sal wees met die ywer en liefde van Christus. Jonk en oud, vrygekoop deur die bloed van Christus, sal onverskrokke hardloop met die kragtige Evangelie van God en ‘n magtige oes inbring van kosbare saadkorrels, vrygemaakte dogters en seuns van Vader. Igor was ‘n onverskrokke jong generaal in God se weermag en tienduisende vrywilliges sal opstaan en soos Jesaja se – “hier is ek, stuur my…” God se koninkryk breek kragtig deur op alle terreine en verslaafdes word vrygemaakte seuns en dogters van Vader wat as kragtige ‘genade trofee’, deur God gebruik word om die nasies te ‘oes’ en in God se Koninkryk in te bring. Wat ‘n voorreg om opnuut weer myself ook so totaal en onvoorwaardelik te kon oorgee aan die kosbare Seun van God wat Homself totaal oorgegee het aan die wil van Sy Vader en Sy lewe gegee het as losprys vir die hele wereld. Ons lewe enkel vir die EEN wat vir almal gesterf het… Gedring deur SY liefde vervul ons SY Groot opdrag onder die gedurige leiding en gesag van die Heilige Gees.

Die konstante bewuste teenwoordigheid van Christus, ‘KYK! EK IS, is met julle al die dae ‘, het Evangelie-verkondiging so ‘n wonderlike voorreg gemaak. ‘Christus in ons’ word nie weggesteek in ons nie, maar ge-openbaar as die Messias en Verlosser van alle mense. HY is Vader se Goeie Nuus vir elke mens en van elke mens! Jesus is onweerstaanbaar aantreklik en sondaars word aangetrek na Hom omdat Sy Vader aan elkeen ge-openbaar word as hulle Vader wat hulle so liefhet en so hoog waardeer dat Jesus die prys is wat Vader vir elkeen betaal het! Die kennis van die Waarheid wat waarlik vrymaak is die kennis van Christus!

Die tempo van bediening in Oekraine en veral in Rusland neem geweldig toe. Ons, ek en Dima my tolk, het sedert ons aankoms in Rastov elke dag vir baie ure bedien in verskillende gemeentes, ook in omliggende dorpe. Ons was ook vir vier dae in Krasnodar (rooi geskenk!), ‘n stad met ‘n miljoen inwoners, 250 km vanaf Rastov. Dit was ons eerste besoek. Ook daar het deure oopgegaan en het die oproepe vir bediening net toegeneem. Een wonderwerk was dat ons gevra was om te bedien in ‘n groot tronk, 150km vanaf Krasnodar. Dzenia, die direkteur van tronkbedieninge het die toestemming vir ons gekry. Dzenia was self vir baie jare in verskillende tronke en het juis in die spesifieke tronk tot bekering gekom. Die ander persoon wat saammet ons gegaan het, het ook ‘n merkwaardige geskiedenis. Hy was vir drie jaar ‘n vyfkamp kampioen in Rusland. Hy het betrokke geraak in internasionale georganiseerde misdaad. Victor is tronk toe gestuur as 26-jarige jongman en is 20 jaar later vrygelaat op 46 jarige ouderdom. Hy was in die mees berugte tronke in die Sowjet Unie. Hy was in die dode sel en het drie skietwonde opgedoen gedurende sy ontsnappingspogings. Sy oorlewing is ‘n absolute wonderwerk. Duisende het rondom hom in tronke waar hy was gesterf.

So heerlike voorreg om te lewe en te bedien in en vanuit ons in-Christus-rus-plek, die grenslose liefde-hart van ons Abba! Spesiale ewige tuiskom-plek ook vir elke verlore seun en dogter. Jesus in ons is Vader se onweerstaanbare uitnodiging vir elke kosbare kind om terug te kom na die plek waar ons vandaan kom en waar ons hoort!

Ons bedienigsfokus is baie sterk gerig op toerusting en mobilisering van elke gelowige en die gemeentes as korporatiewe ‘liggaam van Christus’. Elke gelowige moet toegerus word met die openbarings-waarheid van ons ‘Christus-identiteit’. Die ‘nuwe skepping in Christus’ is die volmaakte werk van ons Skepper en Verlosser deur die kruis en opstanding van Christus. Kennis van die Waarheid maak vry en rus toe om ander vry te maak. Die kosbare Heilige Gees getuig gedurig van Christus en rus ons kragtig toe om in word en daad getuies van Christus te wees. Christus in ons word verheerlik en is die hoop tot heerlikheid vir elke mens. Vader seen ons ook om gedurig nuwe mense in Sy Koninkryk in te lei.

Sedert Vader vir my vier jaar terug so baie duidelik Rusland-toe geroep het, het die dringendheid van Sy roeping almeer toegeneem. Ek voel dis die belangrikste tyd in die geskiedenis van Rusland en dat die land ryp is vir ‘n herlewing waardeur die hele wereld geseen gaan word. Hierdie land se mense het deur geweldige krisisse gegaan en harte is oop vir die Evangelie. Na die skeur van die ystergordyn het die kerk in al sy verskillende Westerse en Amerikaanse aksente en vorms en tradisies sendelinge in hierdie wereld ingestuur. Aanvanklik was daar baie bekeerlinge en het kerke vinnig gegroei. Daar het egter ‘n afplatting gekom en baie lidmate het net verdwyn. Al die geestelike leiers stem saam dat daar baie minder as 1% gelowiges in Rusland is.

Mtt 6 en Joh 17, Jesus se twee opgetekende gebede, sal sigbaar beantwoord word! So ‘n groot voorreg om betrokke te wees in die vervullingvan SY gebede en die uitvoering van SY Groot Opdrag! Dankie dat ons SAAM IN SY DIENS IS!

Ons grootste verantwoodelikheid is om konstant deur die Heilige Gees gelei te word en gedurig bewustelik na Sy stem te luister. Elke persoon het die reg om die stem van sy Goeie Herder so duidelik te hoor dat hy dadelik besef dat Sy Herder hom ken en vir hom so lief is dat Hy Sy lewe vir hom gegee het. Weer en weer sien ons hoe iemand wat sy Herder so ontmoet spontaan Hom volg en gevul word met Sy wonderlike vrede en borrelende vreugde lewe!

Ek sit nou in die elektriese trein en tik. Ek en Dima is weer oppad na die groot stad Krasnadar om van daar weer geneem te word na die tronk waar ons ‘n paar dae gelede bedien het. Ons is gevra om weer terug te kom deur die prisoniers wat die krag impak van God se Goeie Tyding beleef het en wat so honger is vir meer. Ek glo daar gaan herlewing in daardie tronk uitbreek en sendelinge gaan deur die ‘gemeente’ in die tronk uitgestuur word as toegeruste sendelinge wanneer elkeen se vrylatingsdatum kom! Ons moet ook ‘n groot rehabsentrum besoek in die twee dae wat voorle. Ons moet dan Vrydag terugkom na Rastov en geneem word na ‘n groot somerjeugkamp.

Maandag – 19 Julie!

Wou die brief lankal by julle gehad het! Vergewe asb. Sedert ons 7 Junie weg is uit Oekraine het ons nie een dag nie bedien nie. Ons tel lankal nie meer ure nie. Baie selde da tons voor een of twee uur in die bed kom…

Gisteroggend baie vroeg was ek wakker en het het ‘n kragtige ontmoeting met God gehad. Was oorweldig oor die absoluut lewens-noodsaaklikheid om gedurig bewustelik deur die Heilige Gees gelei te word, te leef, te dink, te praat, te bid, te bedien, lief te he… Jesus self kon Sy dissipels nie leer bid nie – sonder die Heilige Gees is gebed ‘n resep, ‘n metode, ‘n dooie formule, is dit maar soos die ‘gebede’ van enige ander godsdiens – vra en soebat vir ‘God’ om my en my familie en bekendes te help, te seen, te voorsien, te bewaar – dit gaan so om my onmiddelike probleme en behoeftes en belange en my familie – soveel van ons gebede gaan om tydelike ‘dinge’. Die Heilige Gees moes/moet kom en ons vul en Christus-bewus maak, dit beteken die hart van ons Vader aan ons openbaar – SY LIEFDE vir SY verlore wereld vir wie SY SEUN SY LEWE gegee het… In Getsemane toe Jesus die eerste keer vir Sy dissipels gevra het om saammet Hom te waak en te bid, het hulle geslaap terwyl Hy bloed gesweet het… Onmiddelik na die uitstorting van die Heilige Gees lees ons dat die Woord en saamkom met mekaar en saameet en gebed deel geword het van die lewenswyse van die duisende gelowiges wie se getalle ook daagliks vermeerder het! Jesus se gebed in Matt 6 en Joh 17 het in vervulling gegaan! Die kerk, liggaam van Christus, gevul met Sy Gees, gedring deur Sy Golgota-liefde vir alle mense, sit Jesus se werk voort op aarde om te soek en te red die wat verlore is.

Gisteroggend het die Heilige Gees my gelei om Jesus se gebed, Mat 6:7-13, te bedien. Sal graag die baie belangrike openbaring met julle wil deel. Moontlik ‘n spesiale volgende skrywe.

Die ‘versnelling’ en mobiliteit van ons bediening het werklik toegeneem. Op ‘n stadium het ek probeer om daagliks ‘n kort opsomming te gee van sommige van die ‘gebeure’, maar ek kon dit nie volhou nie. Soveel keer in veskillende vervoermiddels na verskillende dorpe, en steeds neem die uitnodigings toe. Ons sou vir omtrent 10 dae teruggegaan het na Oekraine en dan weer na Rusland – Mosko, St Petersburg en Siberie en die 14e Aug weer terug in Oekraine omdat my visum vir Rusland daardie dag verstryk. Daar was soveel dringende oproepe dat ons die teruggaan na Oekraine gekanselleer het. Vanmiddag 3nm vertrek ons per trein na Mosko, omtrent 1000 km vanaf Volgagrad. Die drie dae hier in Volgagrad, voorheen Stalingrad, was ongelooflik vol en geseend. Elke dag het daar nuwe mense in God se Koninkryk ingekom en die Heilige Gees het baie kragtig ons saamgesmelt met die gelowiges hier. Ons Christus identiteit van elke gelowige en die kerk as korporatiewe liggaam van Christus was ‘n helder openbaring wat vrymakingsopenbaring was en is vir talle. Soveel liefde vreugde en aanbidding en liefde van Vader het ons gevul!

Ek sal moet wag vir ‘n volgende skrywe om meer met julle ted eel van wat die afgelope par weke gebeur het. Dringendste tyd vir my persoonlik ooit – en die dringendheid neem daagliks toe…

In Oekraine wag daar vir ons ‘n baie vol program van veral opvolg bediening in gemeentes met wie ons reeds baie sterk verhoudinge het. Die dae is te kort en te min om aan al die oproepe gehoor te gee. Die belofte van Jesus is waar – SY krag deur SY Gees stel ons instaat om SY getuies te wees en van mense SY dissipels te maak.

Voordat ons in Oktober terug moet wees in S.A. vir die Goodwood Sendingweek, moet ek in die stad Lahore, Pakistan, wees vir tenminste ‘n week se bediening vir o.a. ‘n saamtrek van die leiers van al die kerke in die stad.

Jacobi is besig met baie groot werk in Oekraine. Met groot ywer en geloof werk sy nou om ons basis in Belagarod so op te gradeer dat die plek amptelik geregistreer kan word as voltydse internasionale sendingopleidings fasiliteit. Ons vertrou dat ons die eerte September amptelik kan begin met die opleiding. Jacobi se passie is steeds om onderwysers te help toerus vir Christen onderwys en ook om almeer effektief betrokke te wees in die begin en ondersteuning van Chriten skole in Oekraine. Heelwat materiaal is reeds in Oekrainies vertaal deur ‘n paar tolke wat vir haar help. Sy is ook besig met ‘n jaarkursus in ‘n Oekrainiese universiteit wat haar sal kwalifiseer om meer amptelik in Oekrainiese onderwys betrokke te wees.

Die visie vir Belgarod is ook om so gou moontlik ‘n voltydse Rehabilitasie sentrum te begin. Daar is ‘n geskikte plek net buite die dorp met ‘n ou huis en lekker groot grond met vrugtebome en wat baie geskik is vir groente tuine. Dis so belangrik dat daar fisiese werksgeleentheid sal wees vir die rehabilitante. Melkbokke, hoenders en ander pluimvee kan ook daar aangehou word! Daar is baie duisende verslaafdes in Belgarod Dnestrovski en die omgewing en die behoefte aan rehabilitasie werk is uiters dringend.

Ons doen aansoek vir ‘n Permanente Verblyfspermit. Voorbidding vir wonderwerke in die verband is baie nodig.

Ons seun Johan en ‘n predikant vriend het ‘n paar dae gelede in Oekraine aangekom. Jacobi het die voorreg om ons jongte kleindogtertjie, Danielle te kon ontmoet en haar te geniet! ‘n Paar weke gelede het hulle met Johan se kar uit Frankryk vertrek en op veskillende plekke in Switerland, Duitsland en Poland bedien, oppad na Oekraine. Ook hier in Oekraine het hulle baie besonder geseende dienste gehad in verskillende dorpe en stede. Vader gebruik vir Johan kragtig en hy beplan nou om ‘n bedieningstoer deur verskillende lande terug Frankryk toe te onderneem. Wondelike voorreg wat hy het om vry te kan preek in Engels, Russies en Frans! Dankie ook vir julle voorbidding en seen vir hulle. Johan het ‘n sterk roeping vir Europa, veral Frankryk, en ook vir Oekraine.

Ons waardeer julle geweldig en verlang daarna dat julle vir ons kan kom kuier en saam beleef wat Vader hier doen.

Al ons liefde en seen vir julle

Julle medewerkers in Christus

Leon en Jacobi en span.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Testimonials

Follow Us

Mirror-Word-Facebook    Mirror-Word-Twitter    

6 + 10 =

Share This