[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Het goede nieuws in een notendop! (Deel 1)” use_theme_fonts=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Alleen mensen die onbekend zijn met het evangelie zien grote en kleine zonden! God ziet geen zonde! Het vlekkeloos Lam van God nam de zonde van de wereld weg! — God heeft in jou een gezicht gevonden wat Hem nauwkeuriger weergeeft dan de beste theologie! Jouw trekken, jouw aanraking, de toon van je stem, het meeleven in je blik, de lijnen van je lach, de warmte van jou persoon en aanwezigheid onthullen Hem! — Jouw redding is geen beloning voor goed gedrag! Het was een ‘genade-ding’ van begin tot eind, je had er geen aandeel in. Zelfs het geschenk, de gave om te geloven, weerspiegelt eenvoudig weg Zijn geloof! (Jij was niet de uitvinder van geloof; het was Gods geloof om mee the beginnen! Het is van geloof tot geloof (Rom. 1:17). Hij is zowel de bron als de voleinder van geloof (Hebr. 12:2)

Efeze 2:8 Mirror Bible — Goed nieuws laat geloof op een natuurlijke manier ontvlammen. We hoeven mensen niet te vertellen dat ze moeten geloven! Paulus preekte op zo’n manier dat velen geloofden, maar hij vroeg hen nooit of ze hun hand op wilden steken, en hij leidde niemand in een ‘zeg mij na’ gebed. (Hand. 14:1) — 2 Cor.4:6 De oorsprong van het licht wordt in dezelfde God gevonden die zei: „ Laat er licht zijn“. En het licht kwam voort uit de duisternis. Hij heeft het licht van ons verstand (begrip) aangeschakelt, zodat wij de facetten van Zijn uiterlijk duidelijk in het Gezicht van Jezus kunnen herkennen. Zijn beeltenis spiegelt zich weer in ons. 4:7 Wij hebben deze schat dáár ontdekt, waar het altijd al verborgen lag in een kwetsbaar „huit-pak“ dat uit aardewerk bestaat. Wij kunnen er niet mee opscheppen, wij hebben deze schat niet gevonden. De geweldige kracht van God was hiervoor nodig, die door Jezus mogelijk werd, om ons verstand die door leugens waren verduistert, vrij te maken.( het koninkrijk des hemels is net als een schat die in een akker verborgen lag, gevonden werd door een persoon die deze schat weer verbergt en alles verkoopt wat hij heeft om deze akker te kunnen kopen Math.13:44). God heeft alles wat Hij had, in ons geinvesteerd, zodat dat, wat oorspronkelijke al was, weer in zijn waarde herstelt kon worden. Hij heeft ons naar het oorspronkelijke goddelijke design toe, verlost. Wij beherbergen van binnen een schat. Te leven van de inhoud van deze schat betekent te kunnen leven zoals het oorspronkelijk bedoelt was. Jezus heeft in Johannes 7:38 gezegd:“ als je gelooft, dat ik het ben waarvan de schriften over spreken, zul je herkennen dat alles wat Ik ben ook voor jou geldt, en stromen van levend water zullen uit je binnenste voortkomen“ (Mirror vertaling) — Een nieuwe schepping is niet iets wat je kunt worden als je het ‘zondaarsgebed’ uitspreekt. ’t Is de nieuwe identiteit van de mensheid, gebaseerd op haar insluiting in Zijn volbrachte werk.

Onze taak is om te onthullen wat alreeds met iedereen gebeurde in Christus, niet wat eventueel ‘waar zou kunnen worden’ voor hen. ’t Is niet bijna volbracht met een beetje moeite van onze kant.

Het is volbracht!

We hebben nog steeds de vrijheid om de realiteit te weigeren maar dat maakt ’t niet minder waar. Het zal alleen een bijdrage leveren om ons gebonden te houden in de ellende van een minderwaardige mening over onszelf.


Alles vindt alleen zijn belang en waarde in de oorspronkelijke bedoeling van God, gerealiseerd door geloof (Rom. 3:2) Iets wordt niet méér waar omdat de mens het gelooft. Het is al zo waar als het ooit maar zal zijn omdat God het gelooft; anders zou er in de eerste plaats al niets voor de mens zijn om in te geloven. De mens bedriegt zichzelf wanneer zijn kennis over zijn ware identiteit, wazig wordt door het vlees.


De dag des oordeels” was nooit Gods plan; het is een door religie uitgevonden doctrine om af te leiden van de krachtige boodschap van het kruis. Religie kan de gedachte van een onschuldige wereld niet verdraagen, dat zou haar zowel haar macht en inkomen doen verliezen!!


Het leven is niet langer een snakes & ladders spel waarbij de dobbelsteen bepaalt! We beginnen bij de finish! Het volbrachte werk van Christus maakt ons wie we zijn. We zijn al volledig vertegenwoordigd en ingesloten in hem! Nog voor we erover wisten, “toen wij dood waren in onze zonden, heeft God ons levend gemaakt met Christus en ons mede opgewekt met Christus en ons samen met Christus in de hemelse gewesten geplaatst! Ef. 2:5 De hemel is niet ons doel het is ons vertrekpunt! ’t Is niet nodig een strijd te strijden die al lang gewonnen is! Col. 3:1-3


We dachten dat we Jezus moesten uitnodigen in ons leven, en de Heilige Geest in onze bijeenkomsten; terwijl in feite door het Evangelie de Heilige Geest de mensheid uitnodigt om deel te hebben aan de gemeenschap van de Vader en de Zoon.

Het begrijpen van Gods initiatief verandert alles! In plaats van het accent (zoals in iedere andere religie) te leggen op de poging van de mens om een gunstige indruk op God te maken; onthult het Evangelie wat God gedaan heeft in Christus om de mens rechtvaardig te verklaren. Jes. 65:1 en Rom. 1:17; Hij hield eerst van ons! Niet als een beloning voor goed gedrag!


Gods geloof – een lied (Merelda Roos)

De God die Licht
Uit duisternis beveelt
Wiens geloof de wereld
Deed opstaan uit de dood

Die spreekt van dingen die niet zijn
Alsof ze alreeds zijn
Wiens Woord vast stond
Voor de tijd begon

Hij ziet de oogst In één graankorrel
De dood van alle mensen In één volmaakt Lam
Hij ziet de naties Verscholen in een mens
Zijn volheid getoond Op jouw prachtige gezicht

Mijn God Hij leeft
Door geloof sterkt, onderhoudt Hij
Wat Hij heeft gemaakt
Onze blindheid verandert niks

Duister kan dit
Licht Niet verwarren
Ons ongeloof
Verandert niet wat Hij gelooft

Nu nodigt Hij ons uit
Om ook zo te leven Hij zegt: spreek tot deze dorre beenderen
Ze zullen weer leven!!!

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Testimonials

Follow Us

Mirror-Word-Facebook    Mirror-Word-Twitter    

13 + 14 =

Share This