[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Het goede nieuws in een notendop! (Deel 2)” use_theme_fonts=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Eén voor allemaal

2 Cor. 5:14, 16, Hos. 6:2, Ef. 2:5, Col. 3:1-3

Net zoals een atleet zijn land vertegenwoordigt, presteerde Jezus voor de hele mensheid, nog voordat iemand dat geloofde, behalve God.

In Zijn Persoon vertegenwoordigde Hij elk individu, Hij vertegenwoordigde jou.

Hij trad op namens jou.

Jezus aan het kruis is de schuldbekentenis; met bloed geschreven op het broze menselijke lichaam; maar door God gezien als alle zonden, tot in detail, van iedere mens. Col. 2:14, 15.

Hij stierf jouw dood, Hij annuleerde jouw straf, Hij droeg jouw smarten, jouw schande, jouw ellende, jouw verlegenheid, jouw ziekte en jouw pijn!

Hij kocht jouw onschuld tegen de hoogste prijs! Hij bewees dat God geen foutje maakte toen Hij jou heeft gemaakt.

Hij ontwapent de vijand en stelde hem open en bloot als verslagen ten toon. De mens kan nooit meer met schuld afgeperst worden.

Het open graf is Gods getuigenis dat de mens vrijgesproken is!

Het oude is voorbijgegaan, kijk, alles is nieuw geworden. 2 Cor. 5: 14-21

God toonde het resultaat van het succes van het kruis door Jezus uit de dood op te wekken! Het Lam van God heeft de zonde van de wereld weggenomen door één daad van gerechtigheid; door de gehoorzaamheid van één mens! Eén offer voor altijd. Rom. 5:18, 19

Niks van wat de mens ooit zou kunnen doen om zichzelf te redden kan ook maar tippen aan het succes van het kruis. Rom. 3:20. Wilskracht kan niet wedijveren met geloof! Rom 3:27, 7:19 en 8:2.

Gods uitspraak van autoriteit: Aan jullie zonden en ongerechtigheden zal ik nooit meer denken!

Het bloed van het Lam heeft God het recht gegeven om de zonden van de wereld weg te nemen! Rom. 4:25, Hand. 17:31, Heb. 8:12 en 10:14, 17

Psalm 103: 2 Loof den Here mijn ziel en vergeet geen één van Zijn weldaden

Die al jouw ongerechtigheden vergeeft en al jouw krankheden geneest.

Die jouw leven verlost van het verderf, die jou kroont met goedertierenheid en barmhartigheid

Die jouw ziel verzadigt met het goede, zodat jouw jeugd zich vernieuwd als die van een arend.

Zo ver als ’t oosten verwijderd is van het westen, zo ver verwijdert Hij onze overtredingen van ons.

Als bewijs van de rechtsgeldigheid van onze verlossing, geeft God als hoogste gezag, getuigenis door de mens op de derde dag samen met Jezus levend te maken, en met Hem op te wekken en samen met Hem te laten zitten in de overwinning van die verlossing. Hos. 6:2, Joh. 2:19, 20 en Ef. 2:5 en 6

Geen van de machthebbers van deze wereld heeft van deze verborgen wijsheid van Gods verlossingsplan geweten, anders hadden zij Hem nooit gekruisigd. 1 Cor. 2:8

Met allerlei leugens wil hij de mens nu eeuwig dom houden over wat er aan het kruis gebeurd is. Hij gebruikt het ongeloof van de mens om hem mee te verblinden zodat hij niet licht van het goede nieuws niet kan zien. Ongeloof is als we niet met God instemmen over onszelf. Om anders over jou zelf te denken dan als wat God over jou denkt en gelooft. Op dezelfde manier stierf het volk Israël in de woestijn: hun leiders overtuigden hen om een leugen te geloven over zichzelf. Num. 13;33.

Wat is het licht van het evangelie? Het licht wat elke mens zou verlichten is al gekomen. Het is het licht van de oorspronkelijke blauwdruk heerlijkheid, die Adam namens de hele mensheid verloor, die nu weer schittert in het gezicht van de mens. Jezus toonde het beeld van God in het lichaam van een mens, zoals in een spiegel.

Het Oude Testament is de etalage, het Nieuwe Testament is de spiegel.

2 Cor. 4:4, 2 Cor. 3:18, Col. 1:15, 2: 9, 10

God verloste ons in Christus, nog vóór Hij ons in Adam verloor.

Geloof ziet de mens in Christus, en nooit weer in Adam! 2 Cor. 5:14, 16, hand. 10:28, Titus 3:5.


De vrijheid van de mens ligt in het ontdekken van zìjn werkelijke zoonschap.

Dit is de waarheid als het in Christus is.

“Zoals Hij is, zo zijn wij in deze wereld”. 1 Joh. 4:17

De waarheid te weten over onszelf zoals die geopenbaard werd in Christus is wat ons vrij maakt om te zijn wie we zijn.

Hij is geen voorbeeld voor ons, maar van ons!

’t Enige geloof dat belangrijk is om na te streven is het geloof van God; wat God gelooft aangaande ons, gaat het voor ons ook om en verdient onze onverdeelde aandacht.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Testimonials

Follow Us

Mirror-Word-Facebook    Mirror-Word-Twitter    

10 + 10 =

Share This