[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Het goede nieuws in een notendop! (Deel 3)” use_theme_fonts=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Metanoia

De onjuiste vertaling van het woord ‘repent’ = bekeren heeft de religieuze instituten, bijv. de RK Kerk meer geld doen verdienen dan welk ander woord dan ook.

De meeste kathedralen in Europa werden ermee betaald, toen de Latijnse vertaling het woord verdraaide in ‘boetedoening’..

‘Metanoia’, me ta = samen met; ‘nous’ = ‘denken’.

Jesaja 55 zegt het heel duidelijk: ‘Jouw gedachten zijn niet Gods gedachten…MAAR…hier is het goede nieuws: zoals de regen en de sneeuw de afstand tussen de hemel en de aarde teniet doet, ZO zal Mijn Woord zijn, dat van Mijn mond uitgaat, t zal Mijn doel volbrengen en voorspoedig maken.

Er is niks mis met de wereld, omdat er niks mis is met de ‘verlossing’; er is alleen iets vreselijks fout met het ‘denken’ van de mens, en dat is waarom God mensen wereldwijd dringend aanspoort om Zijn oorspronkelijke gedachten in de ‘Logos’ te ontdekken, dat er was vóór het begin van de tijd, het woord vleesgeworden, het enige woord dat het waard is om over na te denken en te omarmen, het spiegelbeeld van de oorspronkelijke blauwdruk en verloste identiteit van de mensheid!

Meta + nous betekent eigenlijk veel meer dan je gedachten veranderen!

Mozes (de wet!) gaf de mensheid genoeg mogelijkheden omdat te doen, met verwoestende gevolgen! Dat is nou precies wat de DHZ boom (Doe Het Zelf) een beroep op doet, de mogelijkheid om kwaliteitsbesluiten te nemen; gedreven door wilskracht, en daarom van korte duur!

Jesaja 55 geeft een samenvatting aangaande metanoia; meta betekent in t Grieks een voorzetsel, dat betekent samen met; samen met behelst een ander invloed; dit is waar het evangelie zo krachtig wordt, aangezien het een beroep doet op ons geweten om het eens te zijn met ons oorspronkelijke ontwerp…de authentieke gedachte, de gedachte van God opnieuw gerealiseerd; de afstand veroorzaakt door de val van Adam, de hemel hoger dan de aarde, is te niet gedaan; net als met de regen en de sneeuw die naar beneden komt vanuit de hemel en de grond doordrenkt!

Zo komt geloof naar ons toe en overtuigt ons om met God in te stemmen over ons!


Wilskracht en goede bedoelingen kunnen een mens niet redden. De openbaring van wat er met ons gebeurde in de dood van Christus, is wat geloof in beweging zet om van binnenuit vrij te maken. Geloof is niet een beslissing die je neemt om God een kans te geven, geloof is het realiseren van onze insluiting in wat er gebeurde aan het kruis en de opstanding van Christus!


Het woord wat vertaald is met ‘belijden’ komt van het Griekse woord homologeo, wat betekent: ‘hetzelfde spreken’. (homo = hetzelfde, logeo = spreken) Johannes zegt dat we ons licht van God moeten krijgen, we moeten wandelen in het licht zoal…s Hij in het licht is, want in Zijn licht zien wij het licht’. 1 Joh. 1:7, Ps. 36:9. God is de Vader van het licht; Hij kent geen verandering en vertoont geen schaduwzijde. Jac. 1:17. Wat is Gods licht op zonde en ziekte? God aarzelt of twijfelt niet over het feit dat Jezus volmaakt afhandelde met het ziekte en zondeprobleem van de mens, in Zijn eigen lichaam: in Zijn dood en opstanding. God heeft geen ander licht om in te wandelen. Hij kan op geen enkele andere manier onze vergeving en overwinning over zonde en ziekte zien. 1 Joh. 5:9. Onze belijdenis is nu een belijdenis van geloof: we stemmen met God overeen (spreken hetzelfde) over het succes van het kruis! In plaats van God te informeren over onze zonde, spreken we zonde of ziekte aan vanuit de autoriteit die Jezus voor ons behaalde! We gaan niet in de ontkenning, door te zeggen ‘Ik zondigde niet’, of ‘ik voel me niet ziek’; dan zouden we onszelf misleiden. We zeggen wat God erover zegt. Jezus is Gods definitieve woord op zonde! Hebr. 1: 1-3. “Maar wij bezitten diezelfde geest van geloof waarover geschreven staat: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Ook wij geloven en daarom spreken wij”. 2 Cor. 4:13


We kijken naar Jes. 40:27-31 “Waarom zeg je God heeft geen oog voor mijn recht, Hij scheept mij af. Heb jij ’t niet begrepen, God is de Schepper van de hemel en de aarde. Hij wordt niet moe of mat – jouw crisis kan Hem niet uitputten. Ik mag… me misschien voelen zoals die jonge mannen – moe en uitgeput, maar God zegt: ‘Ik geef de vermoeide kracht en Ik vermenigvuldig sterkte van wie geen kracht meer heeft”. Hoe werkt dat dan? Hoe kan ik deel krijgen aan Gods kracht? Als wachten het geheim is, hoe lang moet ik dan wachten voor ik zal ontsnappen en opstijgen in die nieuwe dimensie zoals een arend? Hoe kan het dat je hardloopt zonder moe te worden? Als ik oprecht wacht, maar er gebeurt niks, dan wacht ik toch verkeerd of zo? Oprecht is niet vanzelfsprekend de goed….

Het Hebreeuwse woord wat vertaald wordt als ‘wachten’ is het woord KAWA. Dit betekent: ineengevlochten of ‘interwine’ in ’t Engels. Dit is het geheim van de ‘spiegelboodschap’. Wanneer ik Gods geloof zie, hoe Hij mij al lang in Christus vereenzelvigd heeft, dan doorvlechten Zijn gedachten mijn gedachten. ‘k Ben samen met Hem gestorven en ik ben samen met Hem levend gemaakt, Hij heeft mij samen met Hem opgewekt en Hij laat mij samen met Hem zitten in de hemelse gewesten, zodat ik nu op aarde in dit leven en in dit lichaam Zijn heerschappij kan laten gelden in mijn omgeving, in mijn gedachten en mijn gesprekken. Paulus schrijft vanuit de gevangenis over een geheim wat hij ontdekt heeft, het geheim om in alle omstandigheden, overvloed of gebrek, roddel of applaus, totaal tevreden te zijn. Dit is onze referentie en onze enige geldige getuigenis!


Dezelfde volkomenheid als die verklaard en gevierd werd in de Sabbat van Genesis 1 en 2 wordt nu onthuld in de ‘verlossing’ en wordt de urgentie van onze oproep aan de mensheid om Gods rust in te gaan, om te zien wat God ziet om vervolgens ‘samen te weten’ met Hem en dus te stoppen met hun ‘eigen werken’. Sef. 3:17. We kunnen het ons niet veroorloven om minder te zien in onze redding dan wat God er in ziet. “hoe zullen wij dan ontkomen, wanneer wij een zo grote redding verwaarlozen”? Hebr. 2:3 Hoe kunnen we ooit overdrijven over de ‘verlossing’, als de helft nog niet kon worden verteld van de wijsheid en rijkdom van Salomo? En iemand meer dan Salomo is gekomen! Luc. 11:31.

Veel van onze gebeden en liederen vragen God steeds dingen te toen die Hij tweeduizend jaar geleden al in ons voordeel heeft beklonken. Kijk naar Romeinen 10, wat zegt gerechtigheid door geloof? Hoe spreken wij als we beseffen dat we samen …met Hem levend gemaakt zijn, en samen met Hem gezeten zijn in de troonzaal? Dit is het woord wat in onze mond en in ons hart is. 2 Cor. 4:13. ‘Wij geloven, en zo spreken wij ook’. De god van de wereld wil ons verblinden zodat we nooit onze identiteit, onschuld en gezag in Hem ontdekken. Paulus bidt drie keer over hetzelfde probleem. Dat voelt later alsof God er geen echte belangstelling voor heeft; Paulus zit opgescheept met een boodschapper van de vijand, die hij maar niet van zich afgeschud krijgt. Uiteindelijk praat God tegen Hem en in plaats van dat God hem om een excuus vraagt of dat Hij Paulus ergens mee afscheept, herinnert God Paulus aan zijn eigen boodschap! ‘Mijn genade is voor jou genoeg’. Niet genade om het probleem maar te kunnen verdragen, maar om door genade te heersen: eerst over onze eigen gevoelens, en dan over de omstandigheden. Rom. 5:17![/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Testimonials

Follow Us

Mirror-Word-Facebook    Mirror-Word-Twitter    

9 + 5 =

Share This