default image

Goede Nieuws (Dutch)

Het goede nieuws verkondigt het feit dat God de mensheid verlost heeft door de verdiensten van Zijn Zoon; “God was in Christus toen Hij de wereld met Zichzelf verzoende”; 2 Cor. 5:19

Zou dit betekenen dat de wereld onschuldig staat zoals verklaard in het Evangelie, of schuldig zoals geopenbaard door de wet?

Indien de wereld nog steeds schuldig tegenover God staat, kan dat slechts het gevolg van twee dingen zijn: Òf het kruis was onsuccesvol, òf de mens vertolkt en verkondigt de gevolgen van de dood en opstandig van Christus verkeerd!

Anoniem Nederland November 15, 2015

Testimonials

Follow Us

Mirror-Word-Facebook    Mirror-Word-Twitter    

7 + 13 =